TEOLLISUUDEN KUVANTAMINEN

Teollisuuden kuvantaminen pitää sisällään kaikki konenäköön tarvittavat komponentit ja ohjelmistot kuten erilaiset kamerat, tietokoneet, valolähteet, linssit ja kehitysohjelmat. Lisäksi tähän kategoriaan luemme kuuluviksi 3D-kamerat, lasrsensorit ja ohjelmistot, suurnopeuskamerat, röntgenkamerat, spektrikamerat ja lämpökamerat, joista räätälöimme tarvittaessa erilaisiin laadunvalvonta- ja mittaussovelluksiin suunniteltuja kokonaisuuksia sisältäen kameroiden lisäksi ohjelmistot, optiikat ja tarvikkeet.

PÄÄMIEHET

Acuity Lasers / Advacam / Advanced Illumination / Allison Park Group – APG / Chromasens / Eye Vision Technology – EVT/ InfraTec GmbH / Matrox Imaging / Navitar / Orme / Photron / QuellTech / SVS-Vistek  / Sony / VST Europe

MITTAUS ja ANALYYSI

Kamera- ja lasertekniikkaan perustuvia mittausjärjestelmiä teollisuudelle ja laboratorioihin.
Toimitamme vibrometrian ja pintaprofilometrian ratkaisuja, etäisyyden mittausta, tarkkuusinterferometreja sekä ohjelmistoja etäisyyden ja kappaleiden suoruuden mittaukseen.
Partikkelianalyysiin toimitamme puhdastilojen hiukkaslaskureita, mikrobikeräimiä ja tarvikkeita. Laboratorio- ja on-line käyttöön tarjoamme myös hiukkaskokoanalysaattoreita sekä ultraäänisonikaattoreita näytteiden valmistukseen.

PÄÄMIEHET

Acuity Lasers / Carl Zeiss / Chromasens / Climet Instruments / Cordouan Technologies / Mahr / NanoFocus / On-Track Photonics / Ophir Photonics / Orme / Photron / SIOS Messtechnik / Sonics & Materials

MIKROSKOPIA ja TIETEELLINEN KUVANTAMINEN

Laboratorioiden perustyökaluihin kuuluvia valomikroskooppeja, valolähteitä, motorisointikomponentteja sekä mikroskooppikameroita ja tarvikkeita.
Tarjoamme myös laajempia erikoissovelluksiin tarkoitettuja tutkimuslaitteistoja, kuten mikroskooppisten piirteiden mittaukseen soveltuvia 3D-konfokaali- ja holografiamikroskooppeja. Tieteelliseen kuvantamiseen kuuluu mikroskopiaan ja spektroskopiaan sekä mikrotermografiaan soveltuvat jäähdytetyt erikoiskamerat. Tuotevalikoimaan kuuluu myös mikroskopian näytelasiskannerit, genetiikan kuvantamis- ja analyysiohjelmistot sekä DNA-koettimet.

PÄÄMIEHET

89 North / Andor Technology / Carl Zeiss / CoolLED / Emsis / Kinetic Systems / Lynceé Tec / NanoFocus / Media Cybernetics / Metasystems / Märzhäuser Wetzlar / Photometrics / Photonic / Pixelink / Pyser Optics / QImaging

FOTONIIKKA

Fotoniikan tutkimuskäyttöön ja spektroskopiaan soveltuvia komponentteja, mittareita ja tarvikkeita.
Laserdiagnostiikkaan tarjoamamme laitteet soveltuvat lasereiden tehon ja energian mittaamiseen sekä lasersäteen profiilin kuvantamiseen ja M2 mittaukseen. Vastaavia laitteita löytyy myös LED-valolähteiden diagnostiikkaan. Tähän ryhmään kuuluvat myös fotoniikan laboratorioiden spektrografit ja spektrografian ilmaisimet ja herkät kamerat, spektroskopiaohjelmistot. Lasersuojalasit, suojaverhot ja suojaikkunat.

PÄÄMIEHET

Andor Technology / Chroma Technology / Kinetic Systems / Laservision / Newport / Ophir Photonics /  Piezosystem Jena / Teem Photonics

 

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ TUOTTEISTAMME