Registry

Tietosuojaseloste

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Cheos Oy
Y-tunnus FI1787072-3
Sinimäentie 8 B 02630 ESPOO
puhelin 0201986464
sähköposti sales@cheos.fi

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Sanna Aarre-Olander, etunimi.sukunimi@cheos.fi, 0201986464

3. REKISTERIN NIMI

Cheos Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri sekä ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri

4. REKISTERÖIDYT

Rekisterissä on sekä Cheos Oyn asiakkaita että potentiaalisia asiakkaita.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröityjen henkilöiden kontaktitietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluistamme tiedottamiseen sekä markkinointitoimenpiteisiin myynninedistämistarkoituksessa liittyen tarjottaviin palveluihin ja tuotteisiin.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumerot
  • Organisaatio ja asema
  • Markkinointiaktiviteetti

7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai verkkolomakkeen kautta, messutapahtumissa ja asiakaskäynneillä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Käytämme verkkosivustollamme evästeitä ja suoritamme kävijäseurantaa.

Rekisterin muodostaa sähköinen asiakaskortisto, asiakastietojärjestelmä, käyntikortit sekä taulukkolaskentatiedostot.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Luovutamme asiakastietoja Talenom Oy:lle kirjanpitoa varten sekä Lime Technologies Finland Oy:lle, jonka pilvipalvelimella asiakastietojärjestelmämme sijaitsee.

Nämä yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Mikäli tiedoissa on virheellisyyksiä tai puutteita, lähetä pyyntö tietojen korjaamiseksi.

Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa tietojensa tallentamista, mikäli kokee, että tietoja on käytetty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Emme myy tai muutoin luovuta rekisteröidyn tietoja muille tahoille, jotta nämä voisivat lähettää suoramarkkinointia rekisteröidylle.

Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Cheos Oy:lla on kuitenkin velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto laissa määritellyn 10 vuoden ajan.

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla asiakaskortisto sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat toimitiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty kulunvalvonnalla.

Asiakastietojärjestelmämme sijaitsee pilvessä Lime Technology Finland Oy:n palvelimella, kirjanpitoaineistomme Talenom Oyn palvelimella ja sähköpostilaatikkomme sijaitsevat Visiotech Finland Oyn pilvipalvelimella.

Nämä yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

 

 

Here

CONTACT